Επιλογή σελίδας: 1 2
Mikel Coffee Company

Η κοινωνική ευθύνη είναι απολύτως ενσωματωμένη στη φιλοσοφία των MIKEL. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συνεισφέρουμε στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και αναπτυσσόμαστε. Για αυτό, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής πραγματοποιούμε τακτικά δράσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την πνευματική καλλιέργεια, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συνολικά στην ευημερία των ανθρώπων με τους οποίους αλληλεπιδρούμε.

Παράλληλα, με τη ραγδαία ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων μας συμβάλλουμε ενεργά στη μείωση της ανεργίας και στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Στα MIKEL σεβόμαστε τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων, εξασφαλίζουμε γι’ αυτούς άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και καλλιεργούμε το κέφι και τη δημιουργικότητά τους.

Είναι βασική μας πεποίθηση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρίας είναι απολύτως συνυφασμένη με την ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών, τις «δεξαμενές» από τις οποίες αντλούμε το εργατικό δυναμικό μας και τους πελάτες μας. Γι’ αυτό και στρατηγικός μας στόχος είναι η επιστροφή στην κοινωνία μέρους των κερδών μέσω ενεργειών που επιβεβαιώνουν την υπευθυνότητα και την ευαισθησία μας – ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση δημιουργεί αυξημένες ανάγκες.

Η πολύπλευρη κοινωνική μας συνεισφορά εστιάζει κυρίως σε δράσεις που καλύπτουν τις ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τοπικών φορέων, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, ΜΚΟ, κοινωφελών οργανώσεων κ.ά., τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και σε βάθος χρόνου.

Η κοινωνική αλληλεγγύη, η εκπαίδευση, η υγεία, ο πολιτισμός και η προστασία του περιβάλλοντος συγκροτούν τον άξονα των βασικών προτεραιοτήτων μας.

Συγκεκριμένα:

Κάθε κατάστημα MIKEL έχει υιοθετήσει ένα παιδί μέσω του προγράμματος «Γίνε ανάδοχος παιδιού» του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Action Aid.

Τόσο η διοίκηση όσο και το προσωπικό συμβάλλουμε στην ενίσχυση της τράπεζας αίματος της περιοχής μας.

Πραγματοποιούμε εβδομαδιαίες δωρεές σε γάλα, cake και muffins στα κατά τόπους ορφανοτροφεία.

Πραγματοποιούμε χορηγίες σε τοπικά αθλητικά σωματεία.

Συμβάλλουμε στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ενός σχολείου κάθε χρόνο.

Ενισχύουμε με δωρεές τους δήμους για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.