ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ MIKEL ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Η.ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», με Α.Φ.Μ  997649322 (εφεξής ο «η Επιχείρηση») που εδρεύει στην Καρδίτσα (ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) στην υπηρεσία take away/delivery/dine in με τίτλο: «5 Χρόνια Mikel Καρδίτσας, 5 Μεγάλοι Τυχεροί»

 1. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την 01/11 (και ώρα Ελλάδος 6:00 πμ μέχρι και 21/12/2017 και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία έχουν συμπληρώσει, όμως, το δέκατο τρίτο (13ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο οι έχοντες κατά νόμο την επιμέλεια αυτών.
 3. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: MIKEL COFFEE COMPANY ΑΕ & στην επιχείρηση με επωνυμία «Η.ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

 

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται ο συμμετέχων αφού αγοράσει το ρόφημα ή το σνακ της αρεσκείας του, αξίας άνω του 1,0€ να πάρει κωδικό που θα εκτυπωθεί μαζί με την απόδειξη αγοράς. Στη συνέχεια θα πρέπει να μπει στη σελίδα icontest.mikelcc.gr όπου και θα συμπληρώσει τα στοιχεία του (Όνομα/Επώνυμο/Διεύθυνση/Πόλη/Κινητό/email/Αριθμός κουπονιού/Την αποδοχή όρων του διαγωνισμού) καθώς και τον κωδικό. Από την προσφορά εξαιρείται το εμφιαλωμένο νερό. Ένας πελάτης έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει περισσότερες από μία φορές, ισόποσες με τις αγορές ροφημάτων του, αυξάνοντας τις πιθανότητες να κερδίσει. Ένας μοναδικός νικητής μπορεί να κερδίσει ένα μόνο από τα 5 δώρα.

 

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ :

Όλοι οι κωδικοί συμμετοχής θα συγκεντρωθούν εκτυπωμένοι και ξεχωριστά σε κάλπη. Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, 5 νικητές θα αναδειχθούν από την κάλπη στις 23/12/2017 και ώρα 19:00 με τη διαδικασία της κλήρωσης  των συμμετεχόντων, που θα πραγματοποιηθεί εντός του καταστήματος επί της οδού (ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1), οπότε και ανακοινωθεί το όνομά τους.  Σε περίπτωση μη παρουσίας των νικητών κατά την ημέρα της κλήρωσής, θα αναδειχθούν και δύο επιλαχόντες ανά περίπτωση δώρου. Ο νικητής θα πρέπει να φέρει αστυνομική ταυτότητα.

Αν ο νικητής δεν παραστεί αυτοπροσώπως κατά τη διαδικασία της κλήρωσης θα κληθεί ώστε να αποδεχθεί το δώρο του εντός δέκα (10) ημερών (δηλαδή ως τη 02/01/2018) και να παραστεί στο κατάστημα. Αν ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του και δεν εμφανισθεί εντός 10 ημερών, τότε χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο πρώτος επιλαχών, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να εμφανισθεί εντός 10ημερών στο κατάστημα για την  παραλαβή του δώρου. Αν και αυτός δεν εμφανισθεί τότε θα κληθεί ο δεύτερος επιλαχών που με τη σειρά του θα κληθεί να εμφανισθεί εντός 10ημερών στο κατάστημα για την  παραλαβή του δώρου. Το αυτό θα ισχύει για κάθε ένα από τα 5 έπαθλα. Προς ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων, ανεξαρτήτως του όγκου των κωδικών που έχουν συμπληρώσει, κάθε ένας έχει δικαίωμα στη διεκδίκηση ενός μόνο επάθλου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νικητής που κατά σειρά θα αναδεικνύεται, παύει να είναι υποψήφιος για τις επόμενες διαδοχικές κληρώσεις για τα εναπομείναντα κάθε φορά δώρα.

 

7.ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ: Τα δώρα που κάθε συμμετέχων θα διεκδικήσει είναι κατά σειρά:

 1. Ένας (1) καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο στη υπηρεσία TAKE AWAY ή DINE IN. (Ο τυχερός θα μπορεί να παραλαμβάνει τον κερασμένο καφέ του από 01/01/2018 έως 31/12/2018 από το ταμείο του καταστήματος ή τον σερβιτόρο, με την επίδειξη της ειδικής του κάρτας. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν επισκεφτεί το κατάστημα για κάποια ημέρα τότε το δώρο δεν μεταφέρεται για την επομένη ή επόμενες ημέρες. Επίσης η ειδική κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί(δανειστεί) από άλλον παρά μόνο από τον τυχερό του διαγωνισμού.
 2. Ένα (1) i-phone 8
 3. Ένα (1) Playstation 4
 4. Ένα (1) ποδήλατο
 5. Μία (1) μηχανή καφέ Espresso

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόμενων ή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως: Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που θα συμπληρώσουν (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email_ αν υπάρχει) οι διαγωνιζόμενοι, θα αποθηκευτούν ι θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με μη αυτοματοποιημένη μέθοδο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) τη συμμετοχή των χρηστών στον εν λόγω Διαγωνισμό, χωρίς την συγκατάθεση τους, ακόμη και μετά την λήξη του ως άνω Διαγωνισμού. Εξυπακούεται ότι οι συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από την Επιχείρηση. Επίσης, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που με τη συγκατάθεσή τους έδωσαν οι συμμετέχοντες για μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της επιχείρησης ή της Mikel Coffee Company.

9.Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της στο Facebook, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

11.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Επιχείρησης ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και άλλης  ιδιοκτησίας.

12.Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη απονομή του δώρου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της επιχείρησης έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

 1. Οι όροι του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στα νέα του επίσημου site της εταιρίας www.mikelcc.gr καθώς και στα social media του καταστήματος( facebook/instagram mikelkarditsas).