ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ MIKEL ΜΠΑΦΡΑΣ 7 Κ ΑΠ.ΛΟΥΚΑ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Το ωράριο του καταστήματος στην οδό Μπάφρας 7 και Απ. Λουκά στα Γιαννιτσά διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 18/02/2018: Μόνο πρωινή βάρδια 07:00-15:30